Dahil Olunan Araştırmalar

2019 İletişim ve Teknoloji Kongresi - CTC

2019 yılında gerçekleştirilen iletişim ve teknoloji kongresinde bilişim hukuku alanında "Protecting The Rights in Web 2.0 With Web 1.0 Intruments or Self-Defense"  başlığında ve e-learning alanında "Comparison of the Online Education Platforms and Innovative Solution Proposals" başlığında olmak üzere iki bildiri yayınlanmıştır.

Bilişim hukuku alanında yapılan çalışma kapsamında bilişim güvenliği alanında hukuki zemin incelenmiş ve bilişim suçlarına karşı "self-defense"  meşru müdafaa hakkının olanaklarına değinilerek bildiri sonuçlandırılmıştır. 

E-Learning üzerine gerçekleştirilen araştırma ile sektördeki mevcut LMS platformları incelenmiş ve 8 ana parametre ve 66 alt parametre altında karşılaştırmalar yapılmıştır. Gelişen iletişim teknolojileri göz önünde bulundurularak yeni teknolojielere ilişkin bir öneri ile bildiri sonuçlandırılmıştır.

İletişim ve Teknoloki Kongresinden Görsel