Bilişim Toplumu Bağlamında Mobil Uygulama Geliştirme Platformu XCode

2020 Eki 20

XCode güçlü özellikleri sayesinde en çok kullanılan yazılım geliştirme platformları (IDE) arasında yerini korumaktadır. Son verilere göre geliştirilen yazılımların 4.35% ‘i XCode üzerinde hazırlanmaktadır. Apple ürünlerinin kullanımı devam ettiği sürece XCode ‘un bu oranı artırması beklenebilir. XCode ‘un işletim sistemi açısından platform bağımsızlığı olmaması onun kullanımını kısıtlı hale getirmektedir. En yakın rakibi olan Android Studio’nun kullanım oranının %9 olması platform bağımsızlığından kaynaklanmaktadır. Android Studio hem MacOS üzerinde hem Linux dağıtımlarında hem de Windows işletim sistemleri üzerinde kararlı biçimde çalışmakta ve dağıtımı yapılmaktadır. Gelecekte XCode ‘un bu işletim sistemleri üzerinde çalışması sağlanabilirse, kullanım kısıtı ortadan kalkacak ve dolayısı ile kullanım oranı da yükselecektir. Apple Inc. firması önde gelen teknoloji firmaları arasındaki konmunu koruduğu sürece de XCode önemini yitirmeyecektir.

Yazılım ve bilişim dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak, XCode ‘un üzerine eklenen watchOS, tvOS gibi sonradan eklenen sdk lar; yapay zekanın ve internet of things gibi yaklaşımların gelişimi ile beraber XCode ‘u şu andaki durumundan daha güçlü bir yapıya kavuşturabilir.