Yazılım Güvenliğini 2021 de Öne Çıkaracak Trendler

2020 31

Pandemi nedeniyle 2020 yılının yarısını evlerinden çalışarak işlerini yürüten BT uzmanları yazılım güvenliği neticesinde yeni normale geçiş sürecinde büyük öneme sahip sürece geçiş yapmaları bekleniyor.

2021’de bulut ve nesnelerin internetine adapte olmak önem taşıyacak ve özellikle bulut sisteminin işlerin gidişatını etkileyeceği öngörülmektedir. Normalleşmeye geçişte yazılım güvenliğini ve yazılım araçlarını bulut sistemine  ölçümleme aynı zamanda nesnelerin internetine bağlı cihazları korumak 2021’de önem taşıyan bir diğer konu olmaktadır.

Bulut Sisteminde Yer Edinmek ve Açık Kaynaklı Kodlarda Güvenlik Önemli

Bulut bilişim ağı uygulamalarının gelişimi önem kazanacak. Oluşturulan uygulamaların bulut sisteminde kullanılıp daha sonrasında güvenlik açısından değişiklik yapılmamaktadır. Nedeni ise saldırganların sisteme girmesi şeklinde açıklanabilir. 2021 için öngörüler ise şu şekildedir: Uygulamaların güvenliği için destekleyici araçların hızlı çalışması önem arz edecek ve sunucu, depolama, veritabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekâsı gibi bilgi işlem hizmetlerinin ölçülebilir olması ve geliştirici sistem tarafından anlaşılabilir ve geri dönüşümün hızlı gerçekleşmesi önemli olacaktır.

Açık kaynaklı kodlara yapılan kötü amaçlı  girişimler, devam edecek  nitelikte olmaktadır. Kullanılan açık kaynaklı kodların güvenlik ortamına dahil edilmesi gerekmekte ve herhangi soruna karşı ise çözümlerin hazır olması gerekmektedir. Hazır olan bazı çözümlerin beraberinde savunma halinde olan kodların kaldırılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle daha önceden tecrübe edilmiş kod kaynaklarının kullanılması gerekmektedir. Geliştiriciler tarafından uygulamaların geliştirilmesi amaçlı kullanılan kod altyapıları güvenlik aşamasında sorunlar yaratmaktadır. Bunun sonucunda ise saldırganlar bu sorunlardan yararlanıyor. 2021’de bu problemlerin önüne geçebilmek için yazılım ve uygulama geliştirme eğitimlerinin destekleneceği bekleniyor.

Yazılım geliştirme çalışmalarında güvenlik büyük ölçüde önem taşımaktadır. Güvenlik ekipleri ile geliştirici ekiplerinin birbirleriyle irtabatta kalması gerekmektedir. Bu süreç olabilecek krizleri çözme aşamasında değer kazanacaktır. Önümüzdeki sene ise geliştirici ekip ile güvenlik akipleri arasındaki işbirliğini sağlamak birbirlerine bağlanarak işlev görmeleri gerekecek.

Iot Cihazları Riskli Olacak  ve API Bağlantılarının Bütünlülüğünü Koruması Gerekecek

Eski IoT cihazlarının kullanımı tehdit unsuru haline gelmeye devam edecek. Üreticilerin yeni modelleri piyasaya sürmesiyle ve bu yeni cihazlara daha çok odaklanmasıyla birlikte eski cihazlar yazılım güncelleme ile desteklenmemeye başladı. Bu durum güncelliğini kaybeden cihazlar için güvenlik açığı oluşturuyor ve kolay erişim noktaları haline getiriyor.

Güvenli API bağlantıları olmayan sistemlerin saldırganlar tarafından ihlal edilmesi daha kolay hale geliyor. API güvenliği, kullanılan ve sahip olunan API’lerin bütünlüğünün korunmasıdır. Kuruluşların bu bütünlüğün korunmasını anlama süreçlerinde saldırganlar tarafından API hedefli saldırılar artmaya devam ediyor. Bu sebeple güvenli API geliştirme süreçleri daha önemli hale gelmektedir.

Önümüzdeki sene için ekiplerin çalışma sistemlerinde güvenliğin esas alınarak planlama yapılması gerekmektedir. Bu planlamalar için birtakım araçlara ihtiyaç duyulacaktır. Açık kaynak kodlarının önem taşıdığı bu konuda aslında kurumların bütüne  odaklanır bir şekilde bakmaları gerekmektedir. Bulut sisteminde  taban olarak yerel bir güvenlik kullanılmamakta bu nedenle algılanması güçleşmektedir. 2021’de API’lerin bilişim sisteminde özellikle yerel güvenlik kapsamında kritik değere sahip olduğu öngörülmekte. Bilişim sistemine dayalı çalışan kurumlar bu değere ulaştıklarında bir adım önde olma şansını yakalayacaklardır.